Category Archives: Helmut Kuhl

Vyjádření Helmuta Kuhla

Teddies, pobouřeni úrovní debaty o vulgarismech (debaty, do níž se neštítí zasahovat i takoví „znalci“ vulgarit jako pan Popelka, známý to budhista z Brna, který posledních dvacet let nenavštívil jediný pochybný podnik a jehož veškerá životní energie je napřena k pěstování čajových kultur v posvátných tibetských hrnečcích) musí, chtě nechtě, vnést doposud zcela chybějící odborný vhled. Zde tedy vyjádření odborníka nejpovolanějšího, autora dramatu HARILA (frekvenční analýzu vulgarit v díle Harila naleznete například v diplomové práci Jana Pohořelického), pana Helmuta Kuhla:

„Výraz PUSSY je jistě přirozenou součástí lektické složky anglického jazyka, sám jsem jím byl za patnáct let svého života v anglicky mluvícím prostředí počastován nesčetněkrát a mnohokrát jsem ho i použil vůči svým partnerům. Čím jistě zklamu české mravokárce, pak tím, že za celou tu dobu jsem se s výrazem PUSSY nesetkal ve smyslu KOČIČKA, což ovšem může souviset s faktem, že o kočičkách jsem v posledních čtyřiceti letech s nikým nehovořil v žádném z existujících či neexistujících jazyků. Stejně tak jsem se s výrazem PUSSY nikdy nesetkal ve smyslu KUNDA, přičemž předchozí námitka týkající se neexistence mé komunikace o kočičkách není relevantní, bavíme-li se o četnosti mých debat, zabývajících se ženskou morfologií v jazyce anglickém.

Výraz PUSSY je výlučně používán v situacích, v nichž se mluvčí obrací na posluchače s otázkou, zda-li tento opravdu chce zradit sám sebe a vyhnout se mužné akci ať již útěkem či jiným úhybným manévrem. „Are you pussy?“ zeptal se mne minulý týden můj kolega Sebastian, když jsem v naší albánské hospodě u Ucka odmítl zakončit večer sestávající z devíti Plzeňských Prazdrojů závěrečným ouzem na baru. „You pussy!“, pousmál se o víkendu sedmnáctiletý syn mého souseda Béla, když jsem odmítl skočit salto z třímetrového můstku místního vodního centra Galaxie  a místo toho odešel na recepci pro oříškové Cornetto se šlehačkou.

Jak tedy přeložit slovo PUSSY do jazyka českého? Má babička by pravděpodobně volila mezi slovy „slaboch“ či „měkouš.“ Pussy riot jako „Vzpoura měkoušů“ – to opravdu nezní zle. Budiž to první variantou. Ale řekněme si otevřeně, pokud sledujeme aktuální videozáznam Raimo Summanena, trenéra Avntgardu Omsk, snažícího se vyzvat trenéra Dynama Moskva Harijse Vitolinše k bitce, kterou Vitolinš odmítá, což Summanen komentuje zklamaným „you are fucking pussy“, v takové chvíli se zdá babiččin překlad „ty vymrdanej slabochu“ přeci jen poněkud akademický. V takové situaci bych dal přednost standardnímu „ty sráči“ či „ty hovnaři“. Ale jistě ne „ty kundo“. Copak se někdo z vás opravdu vysmíval slabosti protivníka slovy „ty kundo“? To je zřejmě nepřípadné – slovo „kunda“ je slovo silné a magické, zcela nevhodné pro zbabělce!

Pokud by se tedy jednalo o skupinu mužskou, pak bych s překladem „pussy riot“ neváhal – skupinu bych prostě pojmenoval „Vzpoura přizdisráčů“. Myslím, že o to tu též jde, o vzpouru „těch posledních“ neboť to je přesně to, z čeho má tyran strach. Neb jak píše významný český básník Petr Odillo Stradický ze Strdic ve své skladbě „Revoluce“:

Ani budoucnost již není to
Co byla
Naše bezbrannost
Je víc než síla

Na druhou stranu maskulinita překladu „Vzpoury přizdisráčů“ je nepřípadná, zejména mluvíme-li o dívčí skupině. Zcela opomíjí onu zásadní a podstatnou měkkost termínu „pussy“. Zde bych se tedy přimlouval spíše za poetické „Vzpoura poseroutek“, případně až čokoládově něžné  „Vzpoura sralinek.“

Tolik k faktické stránce problému. Co se týče literárních kvalit, pak jistě není nutné zavrhovat básnivé návrhy mých předchůdců. Takový nástup na scénu uvedený slovy: „Kundí řev uvádí – Vzpouru sralinek!“ by jistě měl své dynamické kvality.

Závěrem své studie bych čtenáře, kteří nejsou spokojeni s mým překladem slova „riot“ jako vzpoury odkázal na odborníky zabývající se odpovídající nevulgární částí jazyka. Tento zbytkový problém opravdu nepatří do centra mého vědeckého zájmu.“

Reklamy

Harila

2x premiéra 30. září 2006 – Nejhodnější medvídci a Divadlo v 7 a půl

Inscenace Nejhodnějších medvídků: Režie a scéna Akram Staněk, kostýmy Zuzana Krejzková. Hráli: Johana Švarcová, Jitka Říhová, Daniel Vavřík, David Doubek, Jan Turner a Vítek Březka.

Inscenace Divadla v 7 a půl: Režie Petr Štindl, dramaturgie Vendula Borůvková, kostýmy Zuzana Přidalová, hudba Karel Albrecht. Hráli: Vendula Borůvková, Bára Milotová, Sergej Sanža, Martin Siničák, Jan Grundman a Matěj Růžička.

Text hry zde.

Kritika Zdeňky Brandejské v Divadelních novinách.

Text Vladimíra Mikulky v Revolver Revue.

Německý překlad tu.

Ruský překlad tu.